Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 .

Naše aktivity

.
Ako voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu?
.
Európsky parlament medzi 9. až 11. májom 2014 otvorí svoje dvere 5 000 mladým Európanom v veku od 16 do 30 rokov. V rámci European Youth Event 2014 sa budú môcť stretnúť s ľuďmi, čo rozhodujú o budúcnosti Európy a vymeniť si nové, inovatívne pohľady na riešenia kľúčových otázok, pred ktorými stojíme.
.
Deň Európy je jeden z najvýznamnejších sviatkov Európskej únie. Informačná kancelária Európskeho parlamentu preto v spolupráci s mestom Bratislava a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku pripravuje v predvečer tohto sviatku - 8. mája o 18.00 hod koncert Slovenského komorného orchestra v Primaciálnom paláci.

Správy z EP

.
Objavte EÚ zblízka a zistite viac o Únii, jej fungovaní a inštitúciách v priebehu prvých májových dní, kedy európske inštitúcie otvoria svoje dvere širokej verejnosti v rámci osláv Dňa Európy!
.
Európska únia musí okamžite zaviesť hospodárske sankcie voči Ruskej federácii a prijať tvrdšie sankcie voči jej jednotlivým predstaviteľom, uvádza sa v uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci v nadväznosti na podnecovanie nepokojov zo strany Ruska za účelom ďalšej destabilizácie východnej a južnej Ukrajiny vyzvali na prijatie opatrení proti ruským podnikom a ich dcérskym spoločnostiam, najmä v odvetví energetiky, ako aj proti ruským investíciám a aktívam v EÚ.
.
Pomoc EÚ členským štátom a kandidátskym krajinám, ktoré postihnú povodne alebo iné prírodné katastrofy, bude rýchlejšia a efektívnejšia. Reforma fondu solidarity EÚ, ktorú v stredu schválil Európsky parlament, predĺži lehotu na podanie žiadosti o pomoc z 10 na 12 týždňov a umožní členským štátom okamžite čerpať 10% z jej predpokladanej výšky. Zjednodušia sa aj kritériá schvaľovania pomoci pri menších regionálnych katastrofách. Nové pravidlá už neformálne odobrili aj ministri členských štátov.