Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 
 .

Pripravujeme

.
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity organizujú podujatie k Medzinárodnému dňu žien: "Vzdelanie ako cesta na zlepšenie postavenia dievčat a žien vo svete, ktoré sa uskutoční dňa 6. marca 2015 o 10.00 hod. v aule Pazmanium Právnickej fakulty Trnavskej univerzity.
.
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na Stakeholder seminár na tému: Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo.
 .

Naše aktivity

.
Súťaž o Európsku cena Karola Veľkého pre mládež 2015 bola spustená v utorok 2. decembra 2014. Cena sa udeľuje mladým ľuďom, ktorí boli zapojení do projektov zameraných na podporu porozumenia medzi ľuďmi z rôznych európskych krajín. Uzávierka prihlášok bola 23. februára 2015. Víťaza národného kola vyhlásime po 13. marci 2015.
.
Think-tank Európske hodnoty vypracoval analytickú štúdiu “Ako pracovali českí europoslanci?” v uplynulom volebnom období (2009 - 2014). Naša Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku sa nechala inšpirovať a podľa tejto analýzy vypracovala kalendár fiktívnej slovenskej poslankyne EP - Jany Kováčikovej.Prostredníctvom kalendára našej fiktívnej poslankyne EP Vám priblížime jej každodennú činnosť v Európskom parlamente.
.
Poslanec Európskeho parlamentu Branislav Škripek (EKR) odpovedal v piatok 20. februára prostredníctvom sociálnej siete Facebook na Vaše otázky.

Správy z EP

.
Emancipácia žien a dievčat prostredníctvom vzdelávania. Tak znie motto tohtoročného MDŽ v Európskom parlamente. Počas celého týždňa sa tu budú konať podujatia, na ktoré boli prizvaní i národní poslanci a novinári.
.
Členovia výboru pre životné prostredie dnes podporili návrh reformy systému obchodovania s emisiami (ETS). Ten ktorý v súčasnosti neplní svoju pôvodnú funkciu, ktorou je donucovať podniky k tomu, aby šetrili energiou alebo hľadali moderné, ekologickejšie riešenia. Na emisnom trhu je čoraz viac voľných emisných kvót a ich cena klesla, firmy si tak radšej kúpia lacnú povolenku, ako by mali investovať do zefektívnenia svojich prevádzok. Ako to vyriešiť?
.
Parlamentný výbor pre rozvoj zorganizoval 24. februára verejné vypočutie na tému financovanie rozvoja. Diskusia, ktorú viedla predsedníčka výboru Linda McAvan (S&D, Spojené kráľovstvo), sa konala v súvislosti so začínajúcim sa Európskym rokom rozvoja 2015. Zúčastnil sa jej i komisár pre rozvoj Neven Mimica, zástupcovia agentúr OSN a predstavitelia občianskej spoločnosti a podnikateľskej komunity.