Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 
12-02-2014

Napíš článok na blog o voľbách do Európskeho parlamentu a vyhraj cestu do Štrasburgu!

 .
 

Čo si myslíš o Európskom parlamente? Budeš hlasovať vo voľbách 24. mája 2014? Čo sa ti na EÚ najviac páči alebo nepáči?

Stačilo sformulovať svoje myšlienky do originálneho článku, zverejniť ho na blogu a poslať nám link!  Autora najoriginálnejšieho a najzaujímavejšieho článku na blogu na tému "Voľby do Európskeho parlamentu 2014" pozveme na návštevu sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu. A to hneď v júli tohto roku, kedy zasadne novozvolený Európsky parlament!

Odkazy na všetky súťažné články sme zverejnili na našej webstránke a na našom Facebooku. Súťaž trvala od 15. februára do 31. marca 2014. Najlepší článok vybrala porota zložená zo zástupcov Informačnej kancelárie EP na Slovensku.

Víťazom súťaže sa stal Michal Frank. Jeho článok si môžete prečítať tu:

Pravidlá súťaže:

- Súťažné blogy nesmú propagovať konkrétnu politickú stranu alebo kandidáta, blogeri nemôžu byť ani ich aktívnymi členmi.

- Články budú do súťaže zaradené iba ak boli publikované po 14. februári 2014. Článok musí byť publikovaný na internetovom blogu.

- Maximálny počet znakov článku je 3410 (vrátane medzier). Článok môže obsahovať fotografie, ktoré však nebudú pri hodnotení zohľadnené.

- Do súťaže nebude zaradený článok, ktorý bude obsahovať vulgarizmy alebo výrazy vzbudzujúce rasovú, náboženskú, etnickú alebo inú diskrimináciu, xenofóbiu, násilie atď.

- Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže článok, ktorý sa netýka súťažnej témy a v prípade nedostatočnej úrovne článkov neudeliť cenu.

- Víťaz bude vyhlásený do dvoch týždňov po skončení súťaže a jej vyhodnotení publikovaním na stránke www.europskyparlament.sk a na Facebookovej stránke www.facebook.com/ikepba

- Články budeme vyhodnocovať po splnení formálnych kritérií na základe subjektívneho posúdenia hodnotiteľov. Prípadné zmeny, ktoré v článku na blogu vzniknú po odoslaní prihlášky do súťaže nebudú brané do úvahy.