Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 
22-06-2012

Konferencia Solidarita medzi generáciami a jej miesto vo Viacročnom finančnom rámci 2014-2020

V dňoch 22. a 23. júna 2012 sa uskutočnila v Bratislave medzinárodná konferencia Solidarita medzi generáciami a jej miesto vo Viacročnom finančnom rámci 2014-2020. Podujatie pripravila Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku,  Zastúpením Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Paneurópskou úniou na Slovensku."
Na podujatí vystúpili poslankyne Európskeho parlamentu, pani Edita Bauer, pani Monika Flašíková Beňová a pani Anna Záborská, ako aj predstavitelia štátnej správy a samosprávy, akademickej obce a tretieho sektoru.

Témou konferencie boli témy medzigeneračnej solidarity a aktívneho starnutia, európska a národná legislatíva, návrh Viacročného finančného rámcu 2014 - 2020.

Poslanci Európskeho parlamentu vo svojom uznesení týkajúcom sa rozhodnutia pomenovať rok 2012 Európskym rokom aktívneho starnutia zdôraznili, že tento rok ma byt založený na odkaze Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu z roku 2010 a Európskeho roka dobrovoľných činností podporujúce aktívne občianstvo v roku 2011.