Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 
15-02-2016

Deviaty ročník Európskej ceny Karola Veľkého pre mladých za rok 2016

 .

Máte od 16 do 30 rokov a stojíte za projektom, ktorý sa môže pýšiť svojím európskym rozmerom? Súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež organizuje už po deviaty rok Európsky parlament spoločne s Medzinárodnou nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene.  Tri víťazné projekty získajú okrem uznania a medializácie aj finančnú odmenu, aby mohli svoje iniciatívy rozvíjať aj naďalej. Deadline na podanie prihlášky bol 15. februára 2016.

Súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež organizuje už po deviaty rok Európsky parlament spoločne s Medzinárodnou nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene. Svoje projekty do nej môžu prihlásiť mladí ľudia vo veku od 16 do 30 rokov. Víťazmi sa stanú tie iniciatívy, ktoré poskytujú inšpiráciu pre mladých ľudí z celej Európy a predstavujú praktický príklad spolužitia Európanov. Medzi minuloročnými víťazmi sú výmenné programy pre mládež či umelecké a internetové projekty s európskym rozmerom.

Tri víťazné projekty získajú finančnú odmenu vo výške 5000, 3000 a 2000 eur. Ich predstavitelia dostanú na jeseň pozvánku na návštevu Parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu. Zástupcovia 28 národných víťazných projektov budú pozvaní na štvordňový výlet do Aachenu, kde sa zúčastnia slávnostného odovzdávania cien.

Tohtoroční víťazi

Odborná porota sa tento rok rozhodla udeliť až tri tretie miesta. Všetci víťazi boli 14. a 15. októbra pozvaní do Európskeho parlamentu v Bruseli, kde mali možnosť predstaviť svoje projekty členom kultúrneho výboru. Pozrite si našu fotogalériu, kde sa dozviete, v čom vidia hlavný prínos tohto ocenenia.

Prvá cena bola tento rok udelená luxemburským študentom, ktorý tweetujú o prvej svetovej vojne zo svojho účtu @RealTime WW1. Druhú cenu získal projekt Fronterra-European (border) line z Francúzska, ktorý je v podstate web stránkou s príbehmi zo života na hraniach Európy. O tretie miesto sa podelili tieto iniciatívy: medzinárodný futbalový turnaj Social Soccer Cup z Rakúska, ktorého cieľom je zbližovať mladých ľudí a prekonávať predsudky, Entrepreneurship, the Solution against Unemployment (Cyprus) - fórum pre výmenu názorov ohľadne nezamestnanosti, migrácie, podnikania a neformálneho vzdelávania a Infoactualidad - on-line noviny fakulty informačných vied Univerzity Complutense v Madride.

Zástupcovia troch víťazných projektov boli pozvaní do Bruselu, na stretnutie s poslancami Európskeho parlamentu v dňoch 14. a 15. októbra 2015.

Termíny:

• Vyhlásenie súťaže a zverejnenie prihlášky na internete: 15.októbra 2015
• Uzávierka prihlášok: 25. januára 2016
• Výber 28 projektov národnými porotami: 11. marca 2016
• Výber troch víťazných projektov európskou porotou: 7. apríla 2016
• Slávnostné vyhlásenie víťazov v Aachene: 3 mája 2016

Kontakt pre všeobecné otázky: ECYP2016@europarl.europa.eu

Twitter: @EUYouthPrize        #ECYP2016

Odkazy/Linky:

 .