skip to content

Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Aktivity

Aktivity

Prípravný seminár k programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu
V piatok 17. marca 2017 sa uskutočnil seminár pre učiteľov stredných a odborných škôl zapojených do prvého ročníka vzdelávacieho programu - Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.
Diskusia k MDŽ v Nitre
Tohtoročný Medzinárodný deň žien venuje Európsky parlament témam ekonomického postavenia žien, rovnováhe medzi osobným a pracovným životom ako aj ženám v politickom a ekonomickom rozhodovaní.
Záujem dievčat o štúdium vedeckých odborov rastie, ale v rámci Európskej únie sa vede stále venuje len tretina žien z celkového počtu vedcov.
Prezentácia o Európskej únii a práci Európskeho parlamentu so študentami gymnázia v Nitre
Jednou z úloh Informačnej kancelárie EP na Slovensku je stretávať sa s mladými ľuďmi a hovoriť s nimi o aktuálnom vývoji v Európskej únii a o činnosti Európskeho parlamentu.
Koordinačné stretnutie so zástupcami informačných centier Europe Direct v Lučenci
Aktuálne výzvy európskej politiky, priority Európskeho parlamentu a možnosti spolupráce v roku 2017 boli predmetom dvojdňového stretnutia (2.-3.2.2017) v Lučenci so zástupcami siete Europe Direct.
Uzávierka prihlášok pre 10. ročník súťaže je predĺžená až do 20. februára 2017.
Hodnotiaci panelisti
Hodnotenie slovenského predsedníctva v Rade EÚ ako aj priority európskej legislatívy na rok 2017 boli dve hlavné témy hodnotiacej konferencie, ktorú dnes v Európskom informačnom centre pripravila Informačná kancelária EP na Slovensku, Zastúpenie EK na Slovensku v spolupráci s mediálnym portálom Euractiv.sk, ako aj nadáciou Friedricha Eberta.
Logo súťaže Euroscola
Informačná kancelária Európskeho parlamentu v piatok 16.12.2016 vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2017. Víťazom sa stala Stredná odborná škola Námestovo. Slávnostného podujatia pre študentov a pedagógov stredných škôl sa zúčastnili poslanci Európskeho parlamentu: Monika Flašíková Beňová (S&D), Ivan Štefanec (EPP), Boris Zala (S&D).
Víťazky Sacharovovej ceny za rok 2016
V piatok 9. decembra 2016 sa v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnilo podujatie pri príležitosti udelenia ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia za rok 2016.
Európsky informačný deň v Komárne: Priority Európskeho parlamentu a zhodnotenie slovenského predsedníctva v Rade EÚ
Dňa 2. decembra 2016 sa uskutočnilo moderované diskusné stretnutie so študentami - Európsky informačný deň. 
Logo slovenského predsedníctva v Rade EÚ.
1.-2. decembra 2016 sa uskutočnilo Stretnutie predsedov výborov pre hospodárske záležitosti parlamentov členských štátov EÚ na tému energetickej únie, ktorá je jednou z priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ.