Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Voľby do Európskeho parlamentu

Za účelom poskytnutia kompletného informačného servisu bola od 1. decembra spustená web stránka o voľbách do EP 2014. Je k dispozícii v 24 úradných jazykoch EÚ a nájdete na nej informácie tak o volebných zákonoch v jednotlivých členských štátoch, ako aj o európskych politických stranách. Multimediálny materiál je samozrejmou súčasťou pri všetkých významných témach. Stránka sama o sebe neslúži žiadnej z politických strán, má nestranícky, objektívny a rýdzo informatívny charakter.  

Samotný dizajn stránky sa pridŕža centrálneho vzhľadu, spoločného pre všetky webové lokality Európskeho parlamentu. Nové funkcie a moderný vzhľad sledujú cieľ prezentácie informácií vo vizuálne príťažlivom a ľahko stráviteľnom spôsobe.

 .
 

Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia. V poradí desiate voľby do EP, zároveň druhé na Slovensku, sa uskutočnili v dňoch 4. až 7. júna 2009. Z týchto priamych všeobecných volieb vzišiel súčasný EP, do ktorého lavíc zasadlo 736 poslancov. Priemerná účasť na voľbách v roku 2009 bola v doterajšej histórii najnižšia v EÚ - 43,2 percenta z celkového počtu oprávnených voličov. Na Slovensku bola účasť dokonca najnižšia zo všetkých členských krajín - 19,6 percenta.

Voľby do EP sa konajú v členských štátoch EÚ na rôznych úrovniach. V Belgicku, Taliansku a Veľkej Británii sa voľby konajú na regionálnej úrovni. V Dánsku, Francúzsku a Španielsku, v susednej ČR, ale i na Slovensku na celoštátnej úrovni. V Nemecku sa voľby do EP uskutočňujú kombinovaným systémom a v niektorých členských krajinách EÚ sú voľby dokonca povinné - Belgicko, Grécko, Luxembursko. Pre všetky spôsoby volieb však platí zásada, že sa ich môžu zúčastniť ako voliči občania, ktorí v deň volieb dovŕšili minimálne 18 rokov a že za poslancov EP môžu byť volení občania starší ako 21 rokov. Prirodzene, že sa dodržiava i zásada rovnosti mužov a žien, uchádzania sa o zvolenie iba v jednom členskom štáte EÚ a princíp tajného hlasovania.

Počet poslancov z každého členského štátu EÚ stanovuje Zmluva o pristúpení k EÚ. Z nej vyplýva, že SR v EP zastupuje 13 poslancov.

 .
Stránka Štatistického úradu s presnými výsledkami

http://www.statistics.sk/