Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2015

 .
 

Cena je udeľovaná mladým ľuďom, ktorí boli zapojení do projektov zameraných na podporu porozumenia medzi ľuďmi z rôznych európskych krajín.

Cenou Karola Veľkého pre mládež, ktorá je organizovaná Európskym parlamentom spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen, sú oceňované projekty mladých  ľudí vo veku od 16 do 30 rokov. Víťazné projekty by mali slúžiť ako vzory pre mladých ľudí žijúcich v Európe a poskytnúť príklad, ako dokážu Európania žiť spolu ako jedna komunita Medzi vybranými projektmi možno nájsť aj také, ktoré sa zameriavajú na výmenné programy pre mládež, umelecké a internetové projekty s európskym rozmerom.

Cieľom Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež je podporovať rozvoj európskeho povedomia medzi mladými ľuďmi a ich účasť na projektoch európskej integrácie. Cena je udeľovaná mladým ľuďom ktorý sa zapojili do projektov určených na podporu porozumenia medzi obyvateľmi rôznych európskych krajín. Uzávierka prihlášok pre 8. ročník Súťaže o európsku cenu Karola Veľkého pre mládež bola 23. februára 2015. Víťaza národného kola vyhlásime po 13. marci 2015

Výsledky 2015

Ďakujeme všetkým prihláseným projektom. Národnú porotu tvorili poslanci EP Jana Žitnanská (ECR), Monika  Flašíková - Beňová (S&D) a Eduard Kukan (EPP) a zástupca mládežníckej organizácie IUVENTA Peter Kupec.

Poradie projektov:
1. EUROSCHOOL
2. YOUNG LEADERS FOR TOMORROW'S EUROPE
3. EURO-ATLANTIC QUARTELY MAGAZINE
4. KROK STEPS - A TRUE STORZ OF A YOUNG ROMA
5. EUROPEAN NEWS

Víťazovi gratulujeme!

Projekty WITH HEART FOR SAHY a SOCIÁLNA POLITIKA VO VZŤAHU K ĽUDOM SO ZNÍŽENOU PRACOVNOU SCHOPNOSŤOU neboli hodnotené, keďže nespĺňali formálne kritéria súťaže.

Kritériá

Európska cena Karla Veľkého pre mládež sa udeľuje projektom, ktoré:

• podporujú európske a medzinárodné porozumenie,
• posilňujú rozvoj spoločného zmyslu pre európsku identitu a integráciu,
• slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými príkladmi spolunažívania Európanov ako jednej komunity.

Ceny

Tri víťazné projekty budú ocenené sumou 5 000 €, 3 000 € a 2 000 €. Autori projektov budú navyše na jeseň pozvaní na návštevu Európskeho parlamentu.

Časová os

Spustenie súťaže a online registrácie:  2. december 2014
Uzávierka prihlášok: 23. február 2015
Výber 28 projektov národnou porotou: 13. marec 2015
Výber 3 víťazných projektov európskou porotou: 16. alebo 23. apríl 2015
Slávnostné odovzdávanie cien v Aachene: 12. máj 2015

Odovzdanie ceny Karola Veľkého

Okrem finančnej odmeny dostanú traja víťazi pozvánku na návštevu Európskeho parlamentu (v Bruseli alebo Štrasburgu). Zástupcovia každého z 28 vybraných národných projektov budú pozvaní na 4-dňový výlet do mesta Aachen v Nemecku.

Ceny za tri najlepšie projekty odovzdá predseda Európskeho parlamentu a zástupca Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen.

Víťazi ročníka 2014

"Naša Európa", dánsky cestovateľský projekt, získal prvé miesto na vyhlásení výsledkov Ceny Karola Veľkého pre mládež 2014, ktoré sa konalo na Univerzite v Aachene 27.mája 2014. Na druhom mieste sa umiestnil kongres pre mládež "JouwDelft & Co" z Holandska a tretie miesto patrí vzdelávaciemu projektu "Employment4U" z Cypru. Európska cena Karola Veľkého je udeľovaná každoročne projektom, ktoré podporujú a posilňujú rozvoj spoločného povedomia o európskej identite a integrácii.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Kontakt :
Constanze Beckerhoff - constanze.beckerhoff @ europarl.europa.eu - 02-2844302 - 0498-983550

 .
 .

Pravidlá súťaže a ďalšie informácie

 .
 .

Pre viac informácií nás kontaktujte
mailom: epbratislava@europarl.europa.eu
alebo na tel. č. našej informačnej kancelárie: 02/5942 9683