Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Európa pre mladých

 .

Európsky portál pre mládež

Európsky portál pre mládež poskytuje informácie mladým Európanom, ktorí by radi žili, študovali a pracovali v iných európskych krajinách. Na portáli nájdete informácie sústredené okolo ôsmich hlavných tém týkajúcich sa Európy a jednotlivých 31 krajín. Informácie sú dostupné v 25 jazykoch.

 .

Program Euroscola

Program Euroscola je jedinečnou príležitosťou pre študentov stredných škôl zažiť európsku integráciu na vlastnej koži. Stredoškolskí študenti zo všetkých členských krajín Európskej únie majú možnosť stať sa na jeden deň poslancom Európskeho parlamentu. Program funguje od roku 1990 a v súčasnosti sa pracovných dní Euroscola v Štrasburgu ročne zúčastňuje asi 10 000 mladých ľudí z Európy.

Počas pracovného dňa Euroscola účastníci programu rokujú s rovesníkmi z ostatných členských krajín, pričom využívajú svoje jazykové znalosti  na prezentáciu svojich názorov. Komunikačným jazykom pracovného dňa je hlavne angličtina, ale študenti sa prezentujú aj vo francúzskom, prípadne nemeckom jazyku. Je to zároveň príležitosť pre zúčastnených predstaviť svoje mesto a krajinu odkiaľ prichádzajú, na čo dostanú priestor zástupcovia jednotlivých škôl v úvode podujatia.

 .

Stáže

Európsky parlament v rámci svojej účasti na odbornom vzdelávaní občanov ponúka aj možnosť stáží a "študijných návštev" na Generálnom sekretariáte EP, aby sa záujemcovia mohli oboznámiť s fungovaním tejto inštitúcie. EP ponúka rôzne platené alebo neplatené stáže: stáže všeobecného zamerania, žurnalistického zamerania, stáže pre prekladateľov a tlmočníkov.

 .

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2015

Cenou Karola Veľkého pre mládež, ktorá je organizovaná Európskym parlamentom spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen, sú oceňované projekty mladých  ľudí vo veku od 16 do 30 rokov. Víťazné projekty by mali slúžiť ako vzory pre mladých ľudí žijúcich v Európe a poskytnúť príklad, ako dokážu Európania žiť spolu ako jedna komunita Medzi vybranými projektmi možno nájsť aj také, ktoré sa zameriavajú na výmenné programy pre mládež, umelecké a internetové projekty s európskym rozmerom.

 .

Návšteva v Informačnej kancelárii EP

Máte záujem dozvedieť sa viac o Európskej únii alebo o Európskom parlamente? V Európskom informačnom centre pre vás môžeme pripraviť prednášku na rôzne témy týkajúce sa EÚ. Prednášky zvyčajne organizujeme pre školské publikum, ale radi u nás privítame akúkoľvek skupinu obyvateľov.